Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Endokrynny/Przytarczyca/Gruczolak oksyfilny

BACK

 

1.Obraz mikroskopowy

- Zwykle zmiana pojedyncza
- Ograniczony cienką włóknistą torebką.
- Bogatokomórkowy, składający się z 90% komórek oksyfilnych (posiadają wyraźnie ziarnistą, kwasochłonną cytoplazmę) i ogniskowo komórek głównych (posiadają przejrzystą cytoplazmę, która
zawiera krople tłuszczu) w bogatonaczyniowym podścilisku.
- Komórki mogą tworzyć układy lite, brodawkowate, pęcherzykowe (jak w tarczycy) oraz gniazda.
- Okazjonalnie widoczne grupy komórek o dziwacznych jądrach.
- Uciśnięty prawidłowy miąższ przytarczycy w przypadku dużych gruczolaków.
- Czasami widoczne ogniska krwotoczne oraz nasilone włóknienie.
- Rzadko obecna tkanka tłuszczowa.
- Niska aktywność mitotyczna.
- Brak inwazji torebki oraz naczyń.

2. Immunohistochemia

Dodatnia  Ujemna

3. Różnicowanie

- Rozrost przytarczyc (zwykle obejmuje wszystkie 4 gruczoły, brak torebki, brak uciśniętego prawidłowego miąższu przytarczycy)
- Rak przytarczycy (inwazja naczyń lub torebki z naciekaniem okolicznych tkanek, obecność przerzutów)