Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Endokrynny/Tarczyca/Gruczolak pęcherzykowy

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

- Całkowicie ograniczony torebką włóknistą
- Uciśnięty otaczający miąższ tarczycy
- Architektura guza inna od otaczającej tarczycy, gęsto upakowane pęcherzyki, beleczki lub zmiana lita.
- Możliwe warianty histologiczne: gruczolak pęcherzykowy (prosty), wielkopęcherzykowy (koloidowy), drobnopęcherzykowy (płodowy), beleczkowy/lity (zarodkowy)
- Często zmiany wsteczne w posatci złogów hemosyderyny, wylewów krwawych, zmian torbielowatych lub włóknienia.
- Okazjonalnie rozrosty brodawkowate.
- Brak inwazji torebki lub naczyń.
- Brak lub pojedyncze figury podziału.

2. Immunohistochemia

Dodatnia Ujemna
- Thyroglobulin (100%)
- TTF-1 (100%)
- CK19 (75%)
- Galectin-3 (90%)

3. Różnicowanie

- Rak pęcherzykowy (follicular carcinoma) (pełna inwazja torebki lub naczyń, Galectin-3 dodatnia ekspresja (80%))
- Rak brodawkowaty, wariant pęcherzykowy (follicular variant of papillary carcinoma) ( cechy cytologiczne raka brodawkowatego)
- Guzek rozrostowy (nodular hyperplasia)