Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Endokrynny/Tarczyca/Zapalenie Hashimoto

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

- Obejmuje całą tarczycę.

- Rozległy naciek zapalny (limfocyty, komórki plazmatyczne) z tworzeniem grudek chłonnych

- Limfocyty B i T z przewagą limfocytów T.
- Zanikowe pęcherzyki z licznymi komórkami oksyfilnymi (onkocytarnymi).
- Niektóre jądra znacznie powiększone, nieregularne, nakładające się (imitacja raka brodawkowatego).
- Możliwe nasilone włóknienie miąższu.
- Okazjonalnie komórki olbrzymie i metaplazja płaskonabłonkowa.

2. Immunohistochemia

Dodatnia Ujemna
p63  

3. Różnicowanie

- Chłoniak MALT (destrukcyjny, rozrost klonalny z przewagą limfocytów B)
- Rak brodawkowaty