Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Endokrynny/Tarczyca/Rozrost

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

- Powiększone pęcherzyki koloidowe, zawierające duże ilości koloidu.

- Wielkość pęcherzyków bardzo zróżnicowana, część wyścielona spłaszczonym nabłonkiem, ogniskowo bardziej walcowaty, szczególnie  w obrębie mniejszych pęcherzyków. - Nabłonek może tworzyć brodakowate wyrośla.

- Możliwe zmiany zwyrodnieniowe jak włóknienie, kryształy cholesterolu, wapnienie, wylewy krwawe i torbiele.

2. Immunohistochemia

Dodatnia

Ujemna 

 

 

3. Różnicowanie

- Rak pęcherzykowy (inwazja naczyń i torebki guza)
- Gruczolak (całkowicie odgraniczony wyraźną torebką, zwykle pojedyncza zmiana, morfologia zupełnia odmienna od pozostałego miąższu tarczycy, uciska przylegający miąższ tarczycy)