Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Endokrynny/Tarczyca/Rak rdzeniasty

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

- Okrągłe, wieloboczne lub wrzecionowte komórki ułożone w lite gniazda, układy beleczkowe, gruczołowe, pęcherzykowe, pseudobrodawkowate lub rakowiako-podobne.
- Komórki z ziarnistą cytoplazmą i średniej wielkości jądrem komórkowym.
- Gniazda komórek ostro odgraniczone pasmem tkanki włóknistej.
- Jądra z ziarnistą, rozproszoną chromatyną o typie „sól i pieprz” oraz małym jąderkiem.
- Podścielisko włóknisto-naczyniowe (naczynia w postaci sznurów lub kłębuszków), mogące zawierająć złogi amyloidu.
- Amyloid może ulegać wapnieniu.
- Śluz obecny w 42% przypadków.

2. Immunohistochemia i histochemia

Dodatnia Ujemna

- Kalcytonina (90%)

- Congo Red (amyloid)
- Chromogranina (100%)

- Synaptophysin

- TTF1, PR, CEA (88%), CK7 (95%)

- Thyroglobulin

- ER

 

 

 

3. Różnicowanie

- Hürthle cell carcinoma (kwasochłonna cytoplazma, brak pasm taknki włóknistej tworzącej gniazda komórek)