Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Endokrynny/Tarczyca/Rak brodawkowaty

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

- Losowo zorientowane rozrosty brodawkowate z włóknisto-naczyniowym rdzeniem.

- Brodawki pokryte komórkami walcowatymi z nakładającymi się jądrami.

- Jądra komórek często z rozproszoną, przejrzystą chromatyną (ground-glass), małymi jąderkami, kwasochłonnymi inkulzjami oraz podłużnymi bruzdami (grooves).

- Często nasilone włóknienie oraz liczne ciałka piaszczakowate.

2. Immunohistochemia

Dodatnia

Ujemna

- CK19 (85%)

- p63 (70%)

- galectin3 (98% dla klasycznego PTC, 85.2% dla variantu pęcherzykowego PTC)

- HBME-1, CK7, RET, thyroglobulin, TTF1, S100, EMA, vimentin, ER

- CD56 (100%)

- CK20

3. Różnicowanie

- Choroba Gravesa i Basedowa lub inne brodawkowate rozrosty taczycy (brak cech jądrowych raka brodakowatego, CD56 dodatnia elspresja (100%), p63 ujemna ekspresja (100%), CK19 ujemna ekspresja (75%))
- Limfocytowe zapalenie tarczycy (zapalenie Hashimoto) (jądra okrągłe, bez inkuzji wewnątrzjądrowych i włóknienia śródmiąższowego, p63 dodatnia ekspresja!! (78.8%))
- Rak rdzeniasty (thyroglobulin ujemna ekspresja, ER ujemna ekspresja, kalcytonina ekspresja dodatnia)