Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Pokarmowy/Jelito grube/Polip hiperplastyczny

BACK

 

Obraz mikroskopowy

- górna część polipa (luminalna) ma wygląd zębów piły („saw tooth”), przekrój przez światło krypt ma kształt gwiazdkowaty,  jądra komórkowe tej części są małe, okrągłe, regularne, położone przypodstawnie.

- krypty wydłużone, ale proste, wąskie, u ich podstawy hiperchromazja (strefa proliferacyjna).

- brak cech dysplazji jąder komórkowych.

Immunohistochemia

Dodatnia

Ki67 (w strefie proliferacyjnej 1/3-1/2 dolna krypt)

CK20 (w górnej 1/2- 2/3 krypt)

Ujemna

 

Różnicowanie

- Siedzący gruczolak ząbkowany (sesille serrated adenoma) (przynajmniej 1 lub 3 krypty poszerzone lub rozgałęziające się, szerzące się powierzchownie ( L, odwrócona litera T); dojrzałe komórki śluzowe u podstawy krypt;  ząbkowanie i ogniska dojrzewania CK20+ mogą występować na każdym poziomie, może występować dysplazja; lokalizacja częściej w prawej połowie jelita grubego, zwykle powyżej 0,5cm)

- Gruczolak cewkowy (tubular adenoma) (cechy dysplazji jąder komórkowych, rozwarstwienie (stratification) i hiperchromazja z ich wydłużeniem; strefa proliferacyjna rozpoczyna się na powierzchni, brak dojrzewania powierzchniowego)

- Tradycyjny gruczolak ząbkowany (traditional serrated adenoma) (cechy dysplazji jąder komórkowych,  typowa złożona budowa- układy nitkowate (filiform), kosmkowate (villiform) pokryte wyraźnie kwasochłonnymi nieśluzowymi komórkami, liczne ektopowe krypty- nie osiągają muscularis mucosae

- Sporadyczny polip młodzieńczy (sporadic juvenile adenoma) (gruczoły nieregularne, wyraźnie torbielowato poszerzone)

- Zapalny polip kloakogenny (mucosal prolaps/ inflammatory cloacogenic polyp) (powierzchnia z nadżerkami, często z ziarniną zapalną, wypustki mięśniówki gładkokomórkowej do blaszki właściwej polipa, mogą występować zmiany regeneracyjne w nabłonku polipa)