Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Pokarmowy/Jelito grube/Gruczolak cewkowo-kosmkowy

BACK

 

Obraz mikroskopowy

- utkanie cewkowe powierzchni 25-75%, utkanie kosmkowe 25-75 %

- konieczne są cechy dysplazji jąder komórkowych w górnej połowie krypt i na powierzchni zewnętrznej (luminalnej) polipa

- dysplazja małego stopnia (low grade dysplasia)- powiększenie, hiperchromazja, wysoki stosunek jądrowo/cytoplazmatyczny, często rozwarstwienie (stratification) lub utrata polarności

- dysplazja dużego stopnia (high grade dysplasia)- układy sitowate (cribriform)- gruczoły bezpośrednio stykające się ze sobą (back to back) bez rozdzielającego podścieliska, całkowita utrata polarności komórek atypowych, w odbytnicy i okrężnicy możliwa mikroinwazja z reakcją desmoplastyczną podścieliska- inwazja ograniczona do blaszki właściwej (lamina propia, łącznie z muscularis mucosae)

Różnicowanie

- Siedzący polip ząbkowany/gruczolak (sesille serrated adenoma/polyp) (wyraźne ząbkowanie, torbielowate poszerzenie krypt (L, odwrócone T), dysplazja jeżeli występuje jest ograniczona)

- Zapalny polip kloakogenny ( mucosal prolaps/ inflammatory cloacogenic polyp) (atypia jądrowa w części głębokiej zmiany, jądra komórkowe powiększone, ale okrągłe, bez rozwarstwienia i bez stłoczenia)

- Sporadyczny polip młodzieńczy (sporadic juvenile polyp) (brak dysplazji, wyraźnie poszerzone torbielowato gruczoły, bogate nacieczone zapalnie podścielisko)