Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Pokarmowy/Wątroba i drogi żółciowe/Przerzut gruczolakoraka

BACK

 

Obraz mikroskopowy

- Około 95% guzów złośliwych wątroby. Brak marskości (ale nie wyklucza!), Mogą szerzyć się przez ciągość (żołądek, drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy, trzustka) lub naczyniami ( u dorosłych najczęściej pierś, jelito grube, płuco i trzustka, u dzieci neuroblastoma, guz Wilmsa i rhabdomyosarcoma). - Zwykle mnogie, z wylewami krwi lub martwicą w części środkowej.

Różnicowanie

- Rak gruczołowy jelita grubego (układy cewkowate, brodawkowate lub sitowate składające się z komórek walcowatych z zasadochłonną cytoplazmą i wydłużonymi jądrami komórkowymi, wyraźna martwica, CK20+, CK7-, CDX2+, HepPar1-)

- Rak gruczołowy żołądka (brak marskości, CK7+ (40%), CK19+, CK20+ (41%), CDX-2+, HepPar1-)

- Rak gruczołowy płuc (brak marskości, CK7+, TTF1+ (75%), EMA+, CK20-, HepPar1-)

- Rak drobnokomórkowy płuca (niewielkie komórki z niewielką ilością cytoplazmy, granice międzykomórkowe słabo zaznaczone, chromatyna jądrowa grudkowa (sól i pieprz), duża aktywność mitotyczna, często martwica, brak róznicowania gruczołowego i płaskonabłonkowego, często efekt Azzopardiego- zasadochłonne złogi w ścianch naczyń spowodowane uwolnieniem DNA z martwiczo zmienionych komórek, chromogranina + (60%), synaptofizyna+ (60%), CD56+, BCL2+ (80%), TTF1 (89%)

- Rak gruczołowy nisko zróżnicowany lub rak przewodów żółciowych (cholangiocarcinoma) (silna reakcja desmoplastyczna, CK7+ (100%), CK20+ (60%), CK19+ (100%), HepPar1-)

- Rak sutka (często reakcja desmoplastyczna, CK7+, ER+ (35%), mammaglobina+, CK20-)

- Rak trzustki (CK7+, CK8+, CK18+, CK19+, CK20-)

- Czerniak (MelanA+, HMB45+, S100+)

- Nowotwory neuroendokrynne wywodzące się z trzustki i jelita cienkiego (brak marskości, komórki mniejsze, jąderka nie są wyraźne, chromogranina+, synaptofizyna+, CK7+, CDX2+ (jelito))

- Raki jajnika (CK7+, ER+, WT1+)

- Rak gruczołu krokowego (PSA+)
- Rak nerki (HepPar1-, RCC+)

- Rak tarczycy (TTF1+, tyreoglobulina+)

- Guzy podścieliskowe /stromalne/ przewodu pokarmowego (GIST) (komórki poligonalne od wrzecionowatych do epitelioidnych, CD117+, DOG1+, wimentyna+, HepPar1-, Glycopican3-)

- Rak płaskonabłonkowy (widoczna martwica i rogowacenie)