Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Pokarmowy/Żołądek/Rak gruczołowy, typ rozlany (sygnetowatokomórkowy)

BACK

 

Obraz mikroskopowy

Podział WHO:

- cewkowy (tubular)- dobrze zróżnicowany (well differentiated)- dysplastyczne komórki wytwarzające mucynę (wakule z mucyną w części szczytowej /apikalnej/) tworzą struktury gruczołowe- cewki (rozgałęzione, poskręcane, łączące się, wielokształtne) lub zraziki; nisko zróżnicowany (poorly differentiated)- układ lity

- o słabej kohezji (diffuse/poorly cohesive)- komórki śluzotwórcze typu żołądkowego naciekają pojedynczo lub małymi grupami, zwykle bez tworzenia struktur gruczołowych, wydaje się, że zmiana ma początek w części środkowej śluzówki, często reakcja desmoplastyczna i zapalna, przerost blaszki właściwej; może zawierać liczne komórki sygnetowate (signet ring cells)- jądro komórkowe położone obwodowo, półksiężycowate, w części środkowej komórek wakuole zawierające mucynę, gdy powyżej 50% utkania rak zajmują komórki sygnetowate wtedy nazywa się rakiem sygnetowatokomórkowym (signet ring cell carcinoma)- klasyfikowany jako G3

- brodawkowaty (papillary)- brodawki z rdzeniami łącznotkankowymi

- śluzowy (mucinous)- ponad 50% utkania nowotworu to śluz

- stopień histologicznej dojrzałości raka oceniany jest tylko dla raków gruczołowych cewkowych i brodawkowatych- G1 powyżej 95% stanowi dojrzałe struktury gruczołowe, G2- od 95% do 50% utkania to struktury gruczołowe, G3 poniżej 50% utkania stanowią struktury gruczołowe.

Immunohistochemia

Dodatnia

CDX2 (60-70%), CK7 (ok 70%), CK20 (ok 40%);  typ cewkowy (tubular type)- p53 zwykle +, alcjan blue, PAS; typ rozlany (diffuse/poorly cohesive)- mucykarmin, alcjan-PAS, CEA, EMA, villin

ocena Her2 jako czynnika predykcyjnego

Ujemna

CD44, EBV (z wyjątkiem lymphoepithelioma- like carcinomas); typ rozlany (diffuse/poorly cohesive)- TTF1, p53 (zwykle)

Różnicowanie

- gruczolak z dysplazją dużego stopnia- brak inwazji blaszki właściwej i warstw głębszych

- rak gruczołowy przełyku i połączenia żołądkowo-przełykowego (adenocarcinoma of the esophagus and esophago-gastric junction)- raki, które zajmują cześć bliższą żołądka, przekraczają połączenie żołądkowo-przełykowe i mają swój środek w obrębie 5cm od połaczenia

- rak gruczołowy o innym punkcie wyjścia- panel IHC ( np. CK7, CK20)

- chłoniak z artefaktami obkurczenia- IHC, np. CD45, CD20