Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Oddechowy/Płuca - zmiany nienowotworowe/ARDS

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

- faza ostra/ acute phase (1-6 dzień) - obrzęk śródmiąższowy i śródpęcherzykowy, naciek zapalny (neutrofile, makrofagi, złogi włóknika), erytrocyty w świetle pęcherzyków płucnych, złuszczanie się nabłonka pęcherzyków- wyraźne kwasochłonne błony hialinowe (hyaline membranes) pokrywające ściany pęcherzyków płucnych, możliwa zakrzepica naczyń płucnych

- faza podostra/ subacute phase ( 7-14 dzień) - zmniejszenie się obrzęku, rozplem pneumocytów typu II (liczne figury podziału, rzekoma atypia komórkowa, możliwa metaplazja płaskonabłonkowa), pojawienie się fibroblastów, możliwe złogi kolagenu

- faza przewlekła/ chronic phase ( po 14 dniach) - rozejście się ostrego nacieku zapalnego (neutrofile), zwiększenie się ilości śródpęcherzykowych makrofagów oraz nacieku z komórek jednojądrowych, zaznaczone włóknienie

2. Immunohistochemia

Dodatnia

TUNEL (jądrowy), Caspase-3 (cytoplazmatyczny), BAX (cytoplazmatyczny), p53 (cytoplazmatyczny)

Ujemna

Bcl-2

3. Różnicowanie

- zapalenie płuc wywołane pneumocystis jirovecii /pneumocystosis/ - światło pęcherzyków wypełnione różowym, piankowatym materiałem składającym się z martwiczego debri i grzybów, pozytywne barwienia: GMS, Warthin Starry, Grocott

- zespół Goodpasture’a /Goodpasture syndrome/ - śródmiąższowe zapalenie płuc z martwicą i krwotokami, złogi immunoglobulin w błonach podstawnych przegród pęcherzykowych, śródpęcherzykowe wylewy krwi, potem ulegające organizacji, ścieńczenie przegród