Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Oddechowy/Płuca - zmiany nienowotworowe/Obrzęk płuc

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

W pęcherzykach płucnych płyn obrzękowy (przesięk) - płyn kwasochłonny, blady, ze skąpą ilością elementów komórkowych; poszerzone naczynia włośniczkowe, obrzęk ścian międzypęcherzykowych

gdy nakłada się na proces przewlekły- hemosyderofagi (makrofagi z brązowym barwnikiem- hemodyderyną/ hemosiderin- laden macrophages), włóknienie i pogrubienie przegród międzypęcherzykowych

2. Różnicowanie

-Płatowe ropne zapalenie płuc (lobar pneumonia) – w świetle pęcherzyków liczne komórki zapalne (neutofile, makrofagi), wysięk włóknikowy, erytrocyty, towarzyszące zapalenie opłucnej

- Pierwotna pęcherzykowa proteinoza płucna ( pulmunary alveolar proteinosis) - charakterystyczna, homogeniczna, ziarnista treść w pęcherzykach płucnych zawierająca surfaktant i cholesterol, towarzyszące minimalne zapalenie, IHC treści pęcherzyków: PAS+, swoiste przeciwciała przeciwko surfaktantowi+