Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Płuca/Rozedma

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

Nieodwracalne poszerzenie przestrzeni powietrznych położonych dystalnie od oskrzelików końcowych z towarzyszącym niszczeniem ich ścian, bez jednoznacznego włóknienia, włośniczki ściśnięte, ubogie w krew, możliwe pękanie i łączenie się sąsiednich struktur (blebs, bullae), w świetle pęcherzyków możliwe makrofagi

Podział:

- środkowej części zrazika (centriacinar/centrilobular emphysema) - poszerzenie części środkowej zrazika, pęcherzyki płucne i przewody pęcherzykowe niezajęte, często towarzyszy przewlekłemu zapaleniu oskrzeli (chronic bronchitis)

- całego zrazika (panacinar/panlobular emphysema) - poszerzenie wszystkich struktur dystalnie od oskrzelików końcowych, często związany z niedoborem alfa1antytrypsyny

- podprzegrodowa (paraseptal/distal acinar emphysema) - poszerzenie przewodów pęcherzykowych i pęcherzyków płucnych

- nieregularna (irregular/ airspace enlargment with fibrosis) - nieregularne poszerzenie różnych części płuca w okolicy blizn

2. Immunohistochemia

Dodatnia

Elastic (VVG/ Verenhoff’s van Gieson) - zanik tkanki włóknistej

3. Różnicowanie

- Lymphangioleiomyomatosis- drobne torbiele w podścielisku płuca, drobne guzki mięśniówki gładkokomórkowej w ścianie torbieli, HMB45+

- Wrodzona rozedma płatowa (congenital lobar emphysema) - brak niszczenia ścian