UKŁAD ROZRODCZY MĘSKI (MALE GENITAL TRACT)

JĄDRO (TESTIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTATA (PROSTATE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRĄCIE I MOSZNA (PENIS AND SCROTUM)

 

UKŁAD ROZRODCZY ŻEŃSKI (GYNECOLOGIC)

JAJNIK Z JAJOWODEM (OVARY AND FALLOPIAN TUBE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZON MACICY (UTERUS)

 

 

 

 

 

 

 

 

SZYJKA MACICY (CERVIX)

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁOŻYSKO (PLACENTA)

 

 

 

Powrót

Copyright © 2016 HSP Atlas | All rights reserved Dr. Łukasz Szylberg | Regulamin