Regulamin i prawa autorskie

Zawartość strony przeznaczona jest do celów niekomerycjnych i edukacyjnych.
Strona adresowana jest do szeroko rozumianego środowiska osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych, będących w trakcie kształcenia kierunkowego oraz studentów.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na tej stronie są własnością intelektualną HSP Atlas.
Każdy użytkownik HSP Atlas może wykorzystać zamieszczone treści wyłącznie w celach edukacyjnych.
Zamieszczone zdjęcia nie mogą być modyfikowane, rozprowadzane, reprodukowane, publikowane lub sprzedawane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia.
Jeśli chcesz wykorzystać zdjęcia opublikowane na HSP Atlas - prosimy o kontakt.

 

Powrót

Copyright © 2016 HSP Atlas | All rights reserved Dr. Łukasz Szylberg | Regulamin